Hop til hovedindholdet

Lægekurserne.dk logo

Ondt i Skroget: Når Ryg, Led mm Smerter. 3 dage SYST + 2 SV


Dato og tid

Søndag d. 1. september 2024 kl. 20:00 til fredag d. 6. september 2024 kl. 16:15

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 29. maj 2024 kl. 20:00

Sted

NICE Hotel le Saint Paul , 29 Boulevard Franck Pilatte, 06300 Nice, France NICE Hotel le Saint Paul
29 Boulevard Franck Pilatte
06300 Nice
France

Ondt i Skroget: Når Ryg, Led mm Smerter. 3 dage SYST + 2 SV


Arrangementsbeskrivelse

Bevægeapparatslidelser udgør 20-25 % af alle henvendelser til almen praksis. Ca. 20% henvender sig med mere eller mindre kroniske smerter. 
Kurset sætter fokus på, hvordan vi hjælper disse patenter med udredning og behandling af deres bevægeapparats lidelser, og på patientens egen indsats med motion, øvelser og smertehåndtering både med og uden medicin, samt med let anvendelig akutunktur 

Formål og indhold:

Symptomer fra ryggen og leddene er hyppige i almen praksis. Du vil få styrket din viden og færdigheder i at identificere de få patienter med livs- eller organtruende lidelser blandt de mange med mindre alvorlige, men funktionsbegrænsende symptomer.

Kurset vil gennemgå de hyppigste ryg og led relaterede problemstillinger i almen praksis med fokus på at bedre livskvalitet for patienterne. Du vil få styrket din viden og færdigheder i relation til fokuseret anamnese og undersøgelse af ryg, nakke og led inkl. skuldre, albue, hofter og knæ. Kurset vil desuden opdatere dig i diagnostiske metoder, brug af disse og nye behandlingsmuligheder. 

På kurset bliver du opdateret i moderne fysiurgi. Vi kommer igennem undersøgelsesteknikker, diagnostik, øvelsesgennemgang, vejledning i håndgreb og injektionsteknikker, samt triggerpunkt akupunktur, som er let anvendelig i din dagligdag i praksis. Smertebehandling af akutte, langvarige og kroniske smerter, vil blive gennemgået med fokus på konkrete behandlingsmuligheder, og på ikke at gøre patienten medicinafhængig. De enkelte præparaters fordel og ulemper i forhold til bivirkninger gennemgås. Kurset tager udgangspunkt i din kliniske hverdag, så du kan gå direkte hjem og implementere din nye viden. Kurset vil også inkludere social medicinske aspekter, samarbejde med de andre sundhedsaktører, kommunikation og organisering i egen praksis.  

Form: Undervisningen vil være deltagerinvolverende med udgangspunkt i dine udfordringer. Der vil være katedral undervisning, gruppearbejde og instruerende undervisning, hvor vi gennemgår undersøgelses- og behandlingsteknikker på hinanden, samt praktiske øvelser.

Afpas påklædningen efter dette.

Målgruppe: Alment praktiserende læger, og andre med interesse for emnet.

Undervisere:                                               

Finn Johannsen speciallæge i rheumatologi og idrætsmedicin med speciallægeklinik i Farum, og deltidsoverlæge
på ort.kir. afd. Bispebjerg Hospital
Pierre Schydlowsky speciallæge i reumatologi og idrætsmedicin med speciallægeklinik i Værløse.
Peer Walther Hansen speciallæge i almen medicin. tidl. formand for Dansk selskab for Akupunktur

Kursusledere: Britta Mollerup og Søren Mollerup. Praktiserende læger

Tid:  1-6 september 2024
Ankomst søndag d. 1 sep.hvor der er  velkomst og fælles middag kl 20.00 Kursusdage 4- 8 sep  kl.  8.30-15.45

Praktiske oplysninger:  Vi mødes til introduktion og fælles middag søndag d.1 sep. kl 20.00 Der vil være mulighed for adgang til værelserne fra kl. 15.00. Der er fælles afslutningsmiddag torsdag aften inkluderet i prisen. De øvrige aftner er til fri disposition.

Det er muligt at tilkøbe ekstra overnatning via hotellet, samt at tage en ledsager med. 

Pris : 23.900 kr.  for kurset. Dette inkluderer kursusafgift, morgenmad, frokost på undervisningsdage samt 2 fællesmiddage, incl. vin mm.

Kursussted. Vi skal på det nyrenoverede Hotel Le Saint Poul lige ud til middelhavet. Prisen er på Værelser mod atrium gård / Yard

Ekstra overnatninger kan tilkøbes på hotellet 

Tilskud: Kurset ER godkendt 3 dage som SE med emnerne : ryg, led og smerter. samt 2 dage som Se: Selvvalgt efteruddannelse.

Tilmelding: Ved tilmelding betaler du 1900 kr. i depositum, som fortabes hvis du fortryder.3. mdr. inden kurset skal du betale restbeløbet, da vi så er forpligtiget over for kursussted og undervisere. Hvis kurset aflyses, refunderes depositum.

HUSK forsikring ved sygdom / afbud

Pris for ledsagere: 3900 kr. for hele undervisningsugen. Ved delt dobbeltværelse incl. morgenmad og deltagelse i fællesmiddage. Uden undervisning

Ekstra nætter. Kan tilkøbes  på hotellet

Transport: Fly er ikke inkluderet. Dette giver mulighed for selv at vælge afgangslufthavn og -tidspunkt samt spare gruppebillet overprisen.
Kurset gennemføres, så du kan købe flybillet, når det passer.

Forsikring. Rejse og afbudsforsikring er IKKE inkluderet i prisen. Mange har erhvervsrejseforsikring og de behøver ikke betale dobbelt. Det Gule sygesikring dækker ikke erhvervsrejser så tjek dine forsikringsbetingelser. Husk også at se efter om du er dækket for sygdom eller lignende der nødvendiggør afbud inden rejsen.

Søndag d  1 september

kl. 20.00 Introduktion til kurset og fælles middag.

Fagligt program  

Mandag d 2 september

08.30-10.00Generelt om vævsadaptationer og skader. Principper i udredning og behandling. Træning som behandling, hvordan                                                                                                                       Finn Johannsen ( FJ )

10.00-10.15   Pause

10.15-10.30  Smertebehandling med akupunktur, hvordan virker det? 
                                                                            Peer Walther Hansen (PWH )

10.30-12.00   Skulderen. Det svære led             Pierre Schydlowsky  (PS )

12.00-13.00   Frokost

13.00-14.45   Behandling af skulder incl. øvelser                         PS

14.15-15.15   Behandling af skulder med akupunktur                  PWH


Tirsdag d 3 september

08.30-09.30  Repetition skulder                                                    PS

09.30-10.30  Når leddet smerter eller hæver. Diff. Diagnoser, udredning.
                     Hvad kan vi, og hvem skal henvises.                       FJ

10.30-10.45  Pause  

10.45-12.00  Undersøgelse og behandling af albue + hånd         FJ

12.00-13.00  Frokost

13.00-14.00  Nakkens anatomi og undersøgelse                          PS                    

14.00-14.45  Behandling af nakkegener                                        PS

14.45-15.15  Behandling af nakke og o.ext. med AKU                  PWH                     

Onsdag d 4 september

08.30-09.30   Repetition af nakke-albue-hånd                               PS + FJ 

09.30-10.15   Ryggen, hvor kommer smerten fra                           PS  

10.15-10.30   Pause       
                                                                         
10.30-12.00   Ryganatomi + undersøgelsesteknik                          PS

12.00-13.00   Frokost

13.00-14.00   Smerter korsryg, bækken og hofte                            FJ

14.00-14.45   Behandling ryg, bækken + hofte inkl øvelser            FJ +PS

 14.45 -15.15  Behandling ryg, bækken + hofte med  akupunktur  PWH    
  
Torsdag d 5 september                                                                                                   

08.30-09.30   Repetition ryg, bækken og hofte                                PS+ FJ 

09.30-10.30   Knæ, anatomi + undersøgelsesteknik                        FJ

10.30-10.45   Pause

10.45-12.00   Fodens anatomi og biomekanik                                  FJ

12.00-13.00   Frokost

13.00-14.30   Knæ og fod/ underben behandling og øvelser til pt    FJ

14.30-15.15   Knæ og fod/ underben behandling med akupunktur   PWH

 

Fredag d.  6 september

08.30-12.00   Når smerten bliver ved. Repetition af årsagsmuligheder og behandlingsstrategier. Henvisnings- og samarbejdsmuligheder. Socialmedicinsk samarbejde. Sygemeldinger. Hvordan undgås kronificering bedst muligt. Behandling af kronisk smerte farmakologisk - non farmakologisk. Behandlingsalgoritmer til smertebehandling under hensyntagen til bivirkninger og langtidseffekter.                      BM, PS ,FJ,
                                                                                                      

12.00-13.00   Frokost

13.00-14.30   Gennemgang af cases (medbring gerne egne cases til diskussion i plenum ) , herunder udredningsstrategi, smertebehandling.   
Hvornår paraklinik og hvad? aflastning, øvelser, smertestillende medicin, blokader, akupunktur, manuelbehandling, operation              BM,PS FJ, PWH                     

14.30-14.45  Afslutning og evaluering                                     Britta  Mollerup   

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformation til arrangør

Lægekurserne.dk
Tlf: +45 20897715
info@laegekurserne.dk

Kontaktinformation til arrangør

Lægekurserne.dk
Tlf: +45 20897715
info@laegekurserne.dk