Hop til hovedindholdet

Lægekurserne.dk logo

Børn og unge i Praksis. 3 dage SYST.


Dato og tid

Onsdag d. 4. december 2024 kl. 09:00 til fredag d. 6. december 2024 kl. 15:45

Tilmeldingsfrist

Torsdag d. 3. oktober 2024 kl. 17:00

Sted

Kbh. Centrum. MBK Kursuslokaler, Pilestræde 61, 1, 1112 København K Kbh. Centrum. MBK Kursuslokaler
Pilestræde 61, 1
1112 København K

Børn og unge i Praksis. 3 dage SYST.


Arrangementsbeskrivelse

Formål: Gennem deltagerinvolverende undervisning at komme igennem de udfordringer, vi i Praksis støder på i mødet med børn og unge og deres forældre. Vi arbejder med at styrke de deltagende lægers evne til at håndtere, udrede, diagnosticere og behandle barnealderens og de unges sygdomme somatisk og psykisk i almen praksis, herunder kommunikation med børnefamilier, samarbejde med og visitation til: kommune, speciallæger og sygehuse

Indhold: Vi kommer igennem udredning og behandling af børn med hyppige somatiske akutte og tilbagevendende tilstande, herunder symptomer fra luftveje, hjertet, bevægeapparatet, mave, tarm, urinveje, hud, centralnervesystemet og kikker på eventuel psykisk overbygning

Det spæde barn, undersøgelse og alarmsymptomer

Det febrile barn, feberkramper mm. med quiz om diagnostik og prioritering i forhold til alvorlighed.  

Udredning og initial behandling af børn med alvorlig sygdom

Barnet med smertetilstande, herunder hovedpine og mavesmerter. udredning? / trivsel?

Allergi og luftvejssymptomer i barnealderen og hos den unge, obs. allerede i graviditeten og neonatalt.

Hudlidelser hos børn og unge. How to do

Børn med mistrivsel og adfærdsforstyrrelser, herunder Autisme og ADHD. Lægens rolle i udredning og støtte til forældre.

Identifikation og deltagelse i udredning af teenagere med depressioner, selvmutilering og spiseforstyrrelser, herunder støtte til de unge og deres forældre.

Barnet med trivselsproblemer, identifikation og deltagelse i udredning og støtte til barnet og forældre.  

Barnet der er truet og/eller udsat, herunder barnet der vokser op i den syge familie, identifikation og deltagelse i udredning og støtte til barnet og forældrene. Hvordan og hvornår foretages indberetninger til de sociale myndigheder.

Hvem er vores samarbejdspartnere? og hvordan samarbejder vi med sygehuse, speciallæger, kommunalt PPR og psykiatrien ved udsatte, mistrivende og psykisk syge børn.

Børn og idrætsskader. Får børn samme skader som voksne? Hvilke skader skal man tænke på hos børn? Skal skaderne bare trænes væk? Hvordan kan man rådgive om træningsomlægning hos børn? Børnefødder... Hvem skal have indlæg?

For maximalt udbytte af kurset bør du gøre dig tanker om hvilke udfordringer du selv har hjemme i egen praksis. Indsend gerne egne cases, specielt gerne hvor der har været vanskelige beslutninger i forhold til barnets trivsel, overvejelser om anmeldelse til kommune og lign. Vi slutter hvert emne op med sammenfatning og ”how to do at home”.

Målgruppe:  Læger og praksis personale 

Undervisere:
Anita Hansen Speciallæge i Pædiatri 
Morten Gervil Speciallæge i pædiatri
Finn Johannsen speciallæge i reumatologi og idrætsmedicin og deltidsoverlæge på ort.kir. afd. Bispebjerg Hospital
Jimmi Badawey spc.læge i i Børnepsykiatri Akutafsnittet Glostrup og i Stofrådgivningen

Kursusledelse
Britta Mollerup Speciallæge i Almen medicin, Køge

Sted: København centrum MBK A/S, Pilestræde 61, 1., 1112 København K. Det er 500 meter fra Nørreport

Tid: Onsdag d 4 dec. 9-16.00, Torsdag d 5.dec og Fredag 6 dec.: 8.30 -15.30

Pris: 8900 kr. med Dankort.  (skriv gerne hvis du vil betale med faktura eller via EAN)

Tilskud Kurset er godkendt til tilskud for 3 dage SE Systematisk Efteruddannelse.

Tilmelding: Ved tilmelding kan du nøjes med at betale 1000 kr. i depositum, som fortabes hvis du fortryder.  3. mdr inden kurset skal  restbeløbet betales , da vi så er forpligtiget over for kursussted og undervisere.  Hvis kurset aflyses, refunderes depositum.  

Husk  forsikring til evt sygdom/ afbud. 


Fagligt program:

Onsdag d 4 december

09.00-09.10  Velkomst                                        Britta Mollerup 

09.10- 10.20 Børn: fødder og idrætsskader        Finn Johannsen

10.20- 10.30 Kaffepause 

10.30- 12.35 Børn med  trivselsproblemer, hvordan finder vi dem ?
                     herunder: adfærdsforstyrrelser,  ADHD mm.                                                     Hvordan med udredning, familiestøtte og samarbejdspartnere 
                                                                            Jimmi Badawey
12.35-13.15  Frokost

13.15-14.15 Teenagerens problemer: manglende selvværd, depression,                               spiseforstyrrelser, selvmutilerende adfærd, herunder støtte til                           de unge og deres forældre.           Jimmi Badawey

14.15-14.30  Kaffe pause  
                               
14.30-15.45  Angst samt støtte til børn, unge og forældre.

                    Underretning og samarbejde med kommune, institutioner,                                speciallæger, sygehus  og sociale  myndigheder  
                                                                            Jimmi Badawey 
              

Torsdag d 5 december

09.00- 10.20   Det urolige spædbarn, vækst og udvikling    
    
10.20 -10.35   Kaffe

10.40- 12.30    Børn og piner  Tilbagevende tilstande hos børn.Udredning og                          initial behandling af børn med alvorlig sygdom.                                                                                                                                                12.30- 13.15   Frokost

13.15 -14.15   Urinvejsproblemer og enurisis                                              

14.15- 14.30   Kaffepause                                                   

14.30- 15.45   Det febrile barn, feberkramper. Quiz 

Underviser hele dagen Anita Hansen

Fredag 6 december

08.30- 10.05  Hoste ,luftvejslidelser inkl. astma    Morten Gervil 

10.05- 10.20  Kaffe

10.20- 11.30  Allergi udredning og behandling      Morten Gervil 

11.30 -12.30  Hudproblemer hos børn og unge     Morten Gervil 

12.30- 13.15  Frokost

13.15- 14.15  CNS:Hovedpine, skæve kranier og epilepsi 

                       Hjertelidelser                                    Morten Gervil 

14.15- 14.30  Kaffepause

14.30-15.30  Rundt om børn om Praksis, Opfølgning og 
                      implementeringsstrategier hjemme i praksis

                                                                     Morten Gervil og Britta Mollerup 
                                                            

                                        

 

                                                                         

 

                                        

 

 

 

 

  

 

 

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformation til arrangør

Lægekurserne.dk
Tlf: +45 20897715
info@laegekurserne.dk

Kontaktinformation til arrangør

Lægekurserne.dk
Tlf: +45 20897715
info@laegekurserne.dk