Hop til hovedindholdet

Lægekurserne.dk logo

Det gode lægeliv 3


Dato og tid

Mandag d. 7. april 2025 kl. 09:30 til onsdag d. 9. april 2025 kl. 15:00

Tilmeldingsfrist

Lørdag d. 1. juni 2024 kl. 15:00

Sted

Johanneberg , Johanneberg - Hjaletvej 51 -, 4760 Vordingborg Johanneberg
Johanneberg - Hjaletvej 51 -
4760 Vordingborg

Det gode lægeliv 3


Arrangementsbeskrivelse

Et fortsættelses-kursus om ressourcer, nærvær og balance i din dagligdag som praktiserende læge.

Vi fortsætter med nye elementer i resiliens-træningen og inddrager mindfulness og compassion/self-compassion. Både teoretiske og praksisk.

Indhold: På kurset tager vi udgangspunkt i vores læge-hverdag – der, hvor ambitioner om at være en nærværende og dygtig læge, møder virkeligheden med patienter med komplicerede problemstillinger, krav vi ikke kan  eller vil opfylde. Udfordringer med personale og kollegaer, kan også være en opslidende del af vores hverdag. På kurset vil vi arbejde med hvordan vi kan få overskud til at præge vores hverdag og styrke egne ressourcer, ved at have opmærksomhed på trivsel, balance og arbejdsglæde hos den enkelte læge.

Hvad får man ud af kurset:

Teoretisk og praktisk viden om betydningen af ro og pauser i en travl hverdag –

Hvad sker der neuropsykologisk og hvad betyder hjernens neuroplasticitet.

Hvilke områder ønsker vi at ”opdyrke” for at øge arbejdsglæde for patienter, ansatte, kollegaer og os selv.

Større opmærksomhed på uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre.

Indsigt i egne prægninger og mønstre, og indsigt i, hvordan disse kan ændres i mere hensigtsmæssig retning.

Hvordan påvirker det din behandling og lægerolle.

Større kendskab til, hvordan værdier påvirker os i vores lægeliv, som menneske, læge og leder.

Hvilke forhindringer skal overvindendes, og hvilke nye veje er mulige og ønskværdige.

Du kommer nærmere mulige løsninger.

Du får evident viden om, hvad der begrænser de negative tanker og følelser og hvad der øger de positive, velvære, balance og arbejdsglæde.

Refleksioner og praktiske øvelser understøtter teorien.

Klarhed over, hvilke grænser vi ønsker at sætte og hvilke vi ønsker at åbne i vores arbejdsliv – i forhold til krav fra myndigheder, samarbejdspartnere, patienter, kollegaer mfl.

Hvordan gør vi det på en (k)ærlig måde.

Indsigt i former for samtale og dialog. Sprog henimod eller væk fra. Giraf/sjakal sprog.

Øvelser i at tackle potentielle konflikter på en konstruktiv måde.

Det bliver tydeligere, hvilke områder det er vigtigt at ændre/skabe forandringer på i klinik-hverdagen, og hvilke områder du skal nedprioritere. Skabe klarhed over, hvor du har indflydelse og hvor du måske ikke har.

Formål At skabe et lægeliv med trivsel og arbejdsglæde i vores hverdag – og forebygge frygt for fejl og klager, sygdom og udbrændthed.                     

Form Internatkursus hvor vi arbejder i plenum og grupper med teori og øvelser, hvor mindfulness og elementer fra resilienstræning og compassion træning anvendes.

Oplæg, erfaringer og nye indsigter deles i fælles forum                             

Der vil være mulighed for coaching, – enten i plenum eller i grupper.

Det forventes at deltagerne er parat til at arbejde med privat ”stof” – og at kursisterne gensidigt udviser respekt, åbenhed, opmærksomhed og tilstedeværelse. Kursuslederne udstikker rammer og ”regler” – så det sikres, at sårbare og personlige emner behandles fortroligt og varsomt – i et trygt kollegialt rum.

Målgruppe: Læger 

Undervisere: 
Grethe Harbo Lægens Stol, Lægefaglig coach, Resiliens- og compassion træner (certificeret).  Protreptiker (certificeret). Speaker. Tidligere overlæge og praktiserende øre-næse-halslæge.

Susanne Ertbjerg Praktiserende læge Skørping

Begge læger uddannede på Institute of Expressive Art, Spirituality and Communication, København 2019.

Kursusleder Britta Mollerup, praktiserende læge

Tid: 7-9 april 2025  

Sted: Johanneberg ved Vordingborg beliggende i skønne naturomgivelser lige ned til   ligger i et smukt kuperet område ved vand, strand og skov ved Bakkebølle Strandmed Storstrømsbroen på den ene side og Farøbroerne på den anden og med en storslået udsigt over Færgestrømmen.

Pris 14.500 kr.
Dette inkluderer 3 dags kursus og kursus materiale, 2 overnatning og al forplejning under kurset, herunder 2 middage med 3 retter og vin 

Tilmelding : 
Du kan nøjes med at betale Depositum 1500 kr. ved tilmelding . Restbeløbet, skal indbetales  3 mdr. for kurset, da vi så er forpligtiget over for undervisere og kursussted. Hvis kurset aflyses, refunderes depositum     

Husk  forsikring til evt. sygdom/ afbud. 

Tilskud 
 Kurset er godkendt med refusion for 3 dage som selvvalgt efteruddannelse 

Kursus program 

Mandag d 7 april 2025

08.30-09.00 Velkomst  Kaffe.

09.00-10.00  Runde. Velkomst og introduktion: Intention og dedikation.

10.00-12.00 Om bevidsthed i mødet generelt.  Bevidsthed i kroppen.Om                             mødet mellem læge, leder og patient,og  mødet mellem læge,                         leder og ansatte i klinikken.                                                                               Kommunikation, kultur ,roller, dialog, coaching, behandling.                             Symmetrisk og asymmetriske relationer.                                                           Indlagt øvelser, individuelt arbejde, coaching og plenum

12.00-13.00 Frokost

13.00-14.00 Om den fænomenologiske coaching og feed-back

                    Skriveøvelse fænomenologisk og øvelse me

14.00-15.00 Pause – aktivitet ude.

15.00-16.00 Rytmer og flow oplæg. Har andre forslag, der er merekliniknært.                      Det er om at se på rytmen i løbet af dagen, året i klinikken.

16.00-16.30 Samling og afslutning på l.dag

Tirsdag d 8 april  

08.00-09.00 Samling med runde. Centrering, digt og meditation.

 Mindfulness i kroppen meditation og øvelse.

09.00-12.00 Compassion som en bæredygtig strategi i forhold til kunne give,   uden af blive udtrættet. Grundelementerne.                            Compassionate leadership.

Øvelse og refleksioner. Plenum. Indlagt opgave i  naturen.

12.00-13.00 Frokost.

13.00-15.00 Den interne og eksterne kommunikation. 

                    Hvilken stemme bruger vi – hvor taler vi fra?

                    Sprog og konflikthåndtering fortsat.

                    Øvelse

15.00-16.00 Om at være sin egen bedste ven og transformer dårlige                                   omstændigheder til læring.

Skriveøvelse.

16.00-16.30 Opsamling

Onsdag d. 9 april 

08.00-09.00  Samling. Centrering.

09.00-11.00  Self-compassion teori, refleksioner og øvelser.

11.00-12.30  Hvad er vigtigt for mig i mit arbejdsliv – i klinikken og i øvrigt i                           mine relationer?

12.30-13.30 Frokost

13.30-14.00 Hvilke tag-med hjem indsigter og intentioner er der?

14-15-15.00 Plenum og evaluering. 

 

 

 

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformation til arrangør

Lægekurserne.dk
Tlf: +45 20897715
info@laegekurserne.dk

Kontaktinformation til arrangør

Lægekurserne.dk
Tlf: +45 20897715
info@laegekurserne.dk