Hop til hovedindholdet

Lægekurserne.dk logo

Undgå empati udmattelse og bliv bedre til Hverdagspsykiatri 2 dage SYST +3 SV


Dato og tid

Søndag d. 18. maj 2025 kl. 20:00 til fredag d. 23. maj 2025 kl. 15:00

Tilmeldingsfrist

Søndag d. 5. januar 2025 kl. 23:00

Sted

NICE Hotel le Saint Paul , 29 Boulevard Franck Pilatte, 06300 Nice, France NICE Hotel le Saint Paul
29 Boulevard Franck Pilatte
06300 Nice
France

Undgå empati udmattelse og bliv bedre til Hverdagspsykiatri 2 dage SYST +3 SV


Ny forståelse af fællestræk i psykisk lidelse og behandling af dette, samt compassion

Forebyg empatiudmattelse med Mindful Self-Compassion, med fokus på egenomsorg, forebyggelse af stress og empatiudmattelse samt træning i konkrete modeller og teknikker til videreformidling til patienter.

På dette 5 dages kursus kommer vil vi gennemgå de psykiatriske lidelser, vi ser mest af i almen praksis: Depression, angst, stress OCD, PTSD, fødselsdepressioner og personlighedsforstyrrelse. Vi vil se på, hvordan vi bedst opdager psykisk sygdom, hvordan vi vurderer psykisk lidelse (incl. succidaltrussel) og behandler både med medicin og terapi, og hvem vores samarbejdspartnere er.

Desuden vil vi lægge vægt på hvordan vi passer på os selv, så vi kan holde til et lang arbejdsliv, og får samtidig en bredere forståelse af psykiske lidelser. Vi vil  arbejde med selvcompassion og se på hvordan en nyere forståelse af psykiatrisk    lidelse giver os bedre behandlingsmuligheder.

Du vil blive præsenteret for ny forståelse af det autosomale nervesystems betydning for opretholdelse af mental balance og få indblik i de transdiagnostiske ligheder, der er mellem mange psykiske lidelser: Bl.a. rumination og bekymringstendens, angst, selvhad, selvkritik, misbrugsproblemer og tilbøjelighed til undgåelse og udskydelse. Dette giver også anledning til at se på de mange ligheder, der er i behandlingen både farmakologisk og terapeutisk. Her vil bl.a. kognitive adfærdsterapi, metakognitiv terapi, mindfulness baseret kognitiv terapi mm.

Vi vil arbejde specielt med Compassionfokuseret terapi. En terapiform, som tager udgangspunkt i en evolutionær forståelsen af psyken og psykologiske processer. Hvordan det er at leve med en hjerne, der lavet til os på baggrund af forhold, der gjorde sig gældende for tusinder af år siden.

Øget viden om, hvorfor og hvordan hjernen fungerer, kan give forståelse af,, hvorfor man ind i mellem reagerer uhensigtsmæssigt i forskellige livssituationer, og den viden kan samtidig give os mulighed for at agere mere hensigtsmæssigt. Compassion, der vel bedst kan oversættes ved barmhjertighed eller medfølelse, er motivation dels til at forstå baggrund for lidelse -dels at handle- finde en vej ud af den. Self-Compassion trænes og  opøves som emotionel ressource, der giver styrke og robusthed både i forholdet til sig selv og til andre.Ved hjælp af en række psykologiske metoder kan man, dels træne sig i at  distancere sig fra sine følelser og rumme dem, snarere end at handle på dem, samtidig med, at man kan træne en anden tilgang til sig selv. Mange ptt. vil være præget af selvhad og selvkritik- de har konstant indre kritiske monologer, som i sig selv medfører mere angst, uro og selvhad. Ved bl.a. at træne ptt. i at anvende en anden tone til sig selv og indbygge andre mentale billeder end trusselsbilleder, reduceres angst og depressivitet.

Barndomstraumer har en kolossal stor betydning for udvikling af vores immunsystemer-både det medfødte og det erhvervede, men traumerne har naturligvis også betydning for ens selvbillede, ens forhold til os selv og andre, samt de strategier, man har valgt for at overleve.
At have et robust selvværd afhænger i høj grad af, hvordan man behandler sig selv, hvordan man møder sig selv- f.eks. når man oplever sig presset, hvad enten det skyldes udefrakommende krav eller et indre pres.

Umådelig mange omsorgspersoner er trænet i at tilsidesætte egne behov for at fokusere på andres. Praktiserende læger er ingen undtagelse. For mange vil det endda være skamfuldt at erkende, at man er stresset, eller har for meget om ørerne. Samtidig er man gennem studietid og senere hele tiden målt på, hvad og hvordan man præsterer.

Deltagerne, vil få mulighed for at kigge på sig selv med Compassion-briller. Lægge mærke til, hvordan man taler til sig selv, hvordan man håndterer stress.  Deltagerne vil blive præsenteret for forskellige metoder til at forstå og imødegå selvkritik, samt få forslag til, hvad man fremover kan gøre for at passe på sig selv, mindske stress og optimere egen trivsel.

Der vil blive undervist i konkrete teknikker og redskaber, som kan bruges til at skabe øget fokus og overskud i dit arbejdsliv, og give bedre coping-strategier.

Undervisningsform: Undervisningen foregår ved en kombination af teoretiske oplæg, dialog i gruppen, øvelser og guidede meditationer. Der er ikke tale om individuel rådgivning eller supervision, og deltagerne skal være indstillede på i et vist omfang at udveksle oplevelser og erfaringer fra undervisningen med de andre deltagere.

Du  vil også blive præsenteret for mindfulness baseret meditation samt yoga øvelser.

Tag meget gerne egne eller patient cases med.

Målgruppe: Læger

Underviser : Bodil Andersen spc.læge i psykiatri.

Vi har været heldige at få en af dansk psykiatri's bedste undervisere: Bodil Andersen. Hun har  haft speciallægepraksis i Odense og har utallige timers supervision af praktiserende læger og undervisning i bagagen. Hun har foruden sin brede psykiatriske viden specialiseret sig i flere terapeutiske retninger herunder kognitive terapi mindfulness, compassion og self-compassion.

Kursusledelse Britta og Søren Mollerup Praktiserende læger 

Tid : Ankomst søndag d.18 maj  2025. Hvor der er  velkomst og fælles middag kl 20.00 Kursusdage 19-23 maj 

Praktiske oplysninger:
  Vi mødes til introduktion og fælles middag søndag d.18 maj kl 20.00. Der vil være mulighed for adgang til værelserne fra kl. 14.00. 

Pris. 23.900 kr.  Dette inkluderer kursusafgift, morgenmad, frokost på 2 undervisningsdage samt  ankomst- og afslutningsmiddag d 6/6 incl. vin mm. De øvrige aftner, er til fri disposition. 

Ledsager: pris 4.500 kr i delt dobbeltværelse og deltagelse i 2 fællesmiddage

Ekstra overnatninger: kan tilkøbes på hotellet

Tilskud: Kurset er godkendt som tilskudsberettiget for 5 dage, her af 2 dage som SE:Systematisk efteruddannelse og 3 dage som SV: Selvvalgt efteruddannelse

Tilmelding: Ved tilmelding kan du nøjes med at betale 1500 kr. i depositum, som fortabes, hvis du fortryder. 
Når der er tilmeldinger nok til at kurset kan gennemføres, får alle besked om endelig accept og mulighed for at købe flybillet. Herefter er vi forpligtiget over for hotel og undervisere.                                                                              
Senest 3 mdr. inden kurset skal restbeløbet være betalt.

Hvis vi må aflyse kurset bliver depositum naturligvis tlbagebetalt.

HUSK  forsikring til brug ved evt. sygdom/ afbud. 

Transport: er ikke inkluderet. Dette giver dig mulighed for at vælge den rejseform du ønsker . Hvis du flyver er der direkte tog mellem Nice lufthavn og Nice havn, som ligger ca 15 min. gang fra hotellet.


Forsikring. Rejse- og afbudsforsikring er IKKE inkluderet i prisen. Mange har erhvervsrejseforsikring, og de behøver ikke betale dobbelt. Det gule og blå sygesikrings kort dækker ikke erhvervsrejser, så tjek dine forsikringsbetingelser. (Tjek også om din forsikring dække sygdom eller 

Fagligt program 

19 maj

08.30-10.00 Generelt om psykisk lidelse. Psykiatrisk diagnostik.

10.00-10.15: Kaffepause.

10.15-11.00. Kort om neurofysiologiske/neuropsykologiske forhold, bl.a. ny hjerne /gammel hjerneproblematik. Tilknytningen betydning for en normal udvikling. Gennemgang af det autonome nervesystems betydning for opretholdelse af mental balance, herunder betydning af hjerterytmevariabilitet for udvikling af somatisk og psykisk sygdom. Psykotiske fænomener.
Ny viden om immunologiske forhold og deres betydning for nyere indsatsområder.

11.15-12.00: Gennemgang af transdiagnostiske fænomener (dvs. symptomer som kan ses hos ptt. med psykisk lidelse på tværs af diagnoser). Det er bl.a. rumination/bekymringstendens, angst, selvhad, selvkritik, misbrugsproblemer og tilbøjelighed til undgåelse eller udskydelse. Gennemgang af transdiagnostiske, kognitive behandlingsmetoder.

12.00 -13.00 Frokost 

13.00 -15.00 Ud fra cases med fra praksis diskuteres i mindre grupper ud fra formiddagens temaer, som: hvad ved vi om traumatiske forhold i patientens opvækst, f.eks. arvelige forhold, omsorgssvigt, traumer, herunder misbrug. Hvordan forklarer vi de symptomer, pt. frembyder, også når det drejer sig og psykotiske tilstande og spiseforstyrrelser og misbrug, og hvad kan vi gøre for at hjælpe patienten.

20 maj  

08.30- 9.00 Hverdagspsykiatri- opsamling 

09.00-10.00 Fokus på de enkelte sygdomskategorier og diskussion af behandlingsmetoder

Depression: Diagnostiske problemstillinger, differentialdiagnoser, indikation for behandling. Behandling af depression med medicin, hvilke typer antidepressiva, hvornår. Psykoterapeutiske metoder ( bl.a. kognitiv adfærdsterapi, metakognitiv terapi, mindfulness baseret kognitiv terapi). Den vanskeligt behandlelige depression- hvad kan man gøre i almen praksis? Hvornår er der suicidal risiko, og hvordan håndterer vi det?

10.00-10.15  Kaffepause

10.15- 11.00 Angstlidelser, herunder OCD: Diagnostik. Behandlingsmetoder. Gennemgang af relevant medicinsk behandling samt psykoterapeutiske behandlingsmetoder.

11.00-12.00.: ADHD. Diagnostik og behandlingsmuligheder.  Herefter gennemgang af personlighedsforstyrrelser, først fokus på de symptomer, der generelt kendetegner en personlighedsforstyrrelse, herefter diskussion af behandlingsmuligheder, både medicinske og psykoterapeutiske.

15.00-17.00 Diagnostik, behandling og omsorg i forhold til patienten med relativt hyppige tilstande som for eksempel krise, stress-relaterede symptomer, PTSD, fødselsdepression og depression efter alvorlig somatisk sygdom. Samarbejde inden for klinikken, incl. hvilke opgaver, der kan uddelegeres . Samarbejde ud af klinikken med det psykiatriske system og de sociale myndigheder, herunder hensigtsmæssig brug af attester og henvisninger kommer vi også ind på .

21 maj             

08.30-10.00 Introduktion til mindfulness. Hvad er det, og hvad kan din patient og du selv bruge det til . 

10.00-10.30 Opmærksomhedstræning 

10.30-10.45 Kaffe

10.45-11.15 Teoretisk gennemgang

11.15-12.00  Øvelse: koncentration om kroppen

12.00- 15.00 Frokost pause

15.00-17.00  Praktiske øvelser i at være i nuet og opøve koncentration

22 maj 

Introduktion til compassionfokuseret terapi

 08.30-10.00: Introduktion. Ny hjerne/ gammel hjerne problematik. Vores hjerne er udviklet gennem evolution. Hvad betydning får det? Hvad dækker begrebet compassion.

10.00 -10.30: polyvagalteori, hjerterytmevariabilitet og det beroligende åndedræt inkl. øvelse

10.30 – 10.45:kaffepause.

10.45 –12.00: Affektreguleringssystemer. Sociale mentaliteter.

12.00- 15.00 Frokostpause.

15.00 -17.00 Compassiontræning

Afslutnings middag 

23 maj 

Arbejde med selvcompassion:

08.30- 9.30:  Selvcompassion – en betydningsfuld ressource

09.30 –10.30: Betydning af selvkendskab. At se på sin indre kritiker.

Forstå sit eget handlemønster som overlevelsesstrategi.

10.30 – 10.45: Kaffepause

10.45 - 12.00: Diverse  selvcompassionøvelser

12.00 – 13.00: Frokost.

13.00 - 14.00: Selvcompassionøvelser forts.

14.00 - 14.15:  kaffepause

14.15 – 15.00: Afsluttende meditation Opsamling og feedback.

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformation til arrangør

Lægekurserne.dk
Tlf: +45 20897715
info@laegekurserne.dk

Kontaktinformation til arrangør

Lægekurserne.dk
Tlf: +45 20897715
info@laegekurserne.dk